Go To Brand EXPO Dubaj

Rozwój działalności eksportowej Omni3D Sp. z o.o. poprzez udział w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, w celu promowania marki Omni3D (drukarek 3D, filamentów i usług związanych z drukiem 3D) na rynkach zagranicznych w tym w krajach z Zatoki Perskiej oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt nr POIR.03.03.03-30-0028/21 jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa.
3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie
3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND (POIR)

Celem projektu jest promowanie produktów Omni3D w krajach z Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie), co jest zgodne z długofalową strategią eksportu i rozwoju działalności Omni3D.

Spodziewane efekty:

W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. Przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej (przychód ze sprzedaży na wskazanym rynku ma wynosić do końca 2023 roku 360.000,00PLN). Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności przemysłowych drukarek 3D oferowanych pod marką Omni3D w krajach Zatoki Perskiej, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 122.600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 91.950,00 PLN
Strona www projektów Go to Brand