Program M-ERA NET

Omni3D Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu M-ERA NET.

Tytuł projektu:
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode

Cel projektu:
Wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez wytwarzanie nowych katod oraz wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w CH4 i/lub w etanol.

Okres realizacji:
od 01-11-2018 do 31-10-2021

Partnerzy projektu M-ERA NET:

  1. ENERES CPM Energy Consultants
  2. Cyprus University of Technology
  3. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia