Hybrydowy druk 3D z użyciem wytłaczania materiałów Polimerowych i Metalowych

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 3 Call 2021. 

Zawansowane technologie przyrostowe pozwalają nie tylko na wygodną produkcję spersonalizowanych przedmiotów, ale także otwierają nowe możliwości do integracji urządzeń elektrycznych w strukturę wyrobów. Do dzisiejszych wyzwań zaliczyć należy przetwórstwo wielomateriałowe, kontrolę jakości procesu, niezawodność i wydajność.

Głównym celem projektu Pompey jest powstanie hybrydowego urządzenia wytwórczego, zdolnego do wykonywania wyrobów z tworzyw sztucznych w technologii FFF oraz wytłaczania niskotopliwych stopów metali. Wysoką jakość wyrobów zapewniać będzie analiza danych zebranych przez nowatorski system czujników.

Efektami końcowymi będą nowe jak i odnowione wyroby, takie jak płytki drukowane czy urządzenia elektroniczne. Uczestnicy projektu biorą też pod uwagę środowiskowe aspekty przedsięwzięcia takie jak oszczędność materiałową i energetyczną czy też promocję idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt pozwoli na zwiększenie pozycji jego uczestników w branży oraz rozszerzenie ich zasięgu o nowe branże. 

 

Wartość projektu: 1 767 689,00 PLN 
Dofinansowanie projektu ze środków krajowych: 1 358 282,18 PLN

Zrealizowane prace

11/2022 – W ramach prac zmierzających do stworzenia hybrydowego systemu drukującego przeprowadzona została analiza możliwość wykorzystania oprogramowania typu slicer do generowania plików wykonawczych gcode, które pozwolą na naprzemienny druk polimerem i metalem.

»POBIERZ RAPORT«