Polityka prywatności

I. Definicje.

Wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Administrator – Administrator Danych Osobowych użytkowników serwisu 1.1. OMNI3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-119) przy ul. Świętego Michała 43, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000464678, posiadająca następujące numery NIP: 7831700117 oraz Regon: 302451039, kapitał zakładowy: 133 100 PLN, adres email sales@omni3d.net

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://omni3d.com/ oraz podstronach serwisu.

Użytkownik – osoba, która przegląda Serwis, wypełniła formularz kontaktowy lub zapisała się do newslettera (wypełniając formularz rejestracyjny i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2014 poz 1182 i poz. 1662 z póź. Zm, dalej: UODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Dz.U. z 2013 poz.1422 z póź.zm), dalej łącznie także Ustawy. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usuwania. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie, chyba że zgoda na inne użycie zostanie wyrażona wprost przez Użytkownika.

Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Newsletter.

1. Administrator umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania informacji na temat produktów/usług oferowanych przez Administratora. Otrzymywane przez newsletter informacje będą miały charakter informacyjny, marketingowy i techniczny.

2. Zapis do newslettera odbywa się poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika w przeznaczonym do tego oknie widocznym w Serwisie lub jego podstronach, potwierdzenie że Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności Serwisu oraz wysłanie zgłoszenia zgodnie z widocznym wskazaniem. Wysyłając zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że:

a) zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że ją akceptuje;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną na podany adres e-mail;
Następnie Użytkownik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą link oraz informację, że poprzez kliknięcie na wskazany link Użytkownik potwierdza zapisanie się do newslettera.

III. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera.

1. Dane (adresy e-mail) dotyczące Użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do newslettera, przetwarzane są przez Administratora, będącego w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administrator – marketingu bezpośrednim jego produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Administratora w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.

3. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody Użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator może powierzyć dane podmiotowi który jest do tego upoważniony na podstawie właściwych przepisów UODO.

IV. Polityka Cookies.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów na podstawie zgody Użytkownika.