Projekt Go to Brand

Omni3D Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest ekspansja produktowa rozwiązania własnego Wnioskodawcy w kierunku nowych rynków oraz poszerzenie obecnych w obszarze Unii Europejskiej, co jest zgodne z długofalową strategią eksportu i rozwoju działalności Omni3D.
Spodziewane efekty:
W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. Przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej (wartość docelowa osiągnięta w roku 2022 wynosić będzie 500 000,00 PLN). Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności przemysłowych drukarek 3D oferowanych pod marką Omni3D na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 370.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 277.500,00 PLN
Strona www projektów Go to Brand