Re_Open UK

Projekt: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Omni3D poprzez poszukiwanie nowych kierunków eksportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz adaptację przedsiębiorstwa do zmian wywołanych brexitem” w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit Typ 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian

Celem projektu, który wpisuje się cel Programu Re_Open UK, jest podjęcie przez Omni3D działań
efektem, których będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorcę. Projekt zakłada nawiązanie nowych kontaktów
handlowych z potencjalnymi partnerami zagranicznymi poprzez uczestnictwo w targach branżowych
w Wielkiej Brytanii oraz udział w misjach gospodarczych mających na celu otwarcie się Omni3D na
rynki azjatyckie. W ramach projektu zaplanowano misje wyjazdowe do Singapuru, Japonii, oraz Korei.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr UDA-PBAR.02.01.00-00-0085/22-00
Wartość projektu: 92.415,00 EUR