Image
Landing Pages
OmniSuperSlicer
Slicer dedykowany dla drukarek OmniSTART, Omni200 oraz Omni200 CF

Czym jest Slicer?/What is Slicer?

PL

Slicer to oprogramowanie, które umożliwia import modelu i przygotowanie go do druku 3D.

Bardzo ważnym etapem w drukowaniu 3D jest odpowiednie przygotowanie drukowanego modelu. Najpopularniejszym formatem plików z modelami jest .STL. Drukarka nie jest jednak w stanie nic bezpośrednio z takim plikiem zrobić.

Należy go przekształcić w zbiór instrukcji, które drukarka będzie w stanie zrozumieć - do tego celu służą właśnie programy typu slicer.

Program OmniSuperSlicer przygotowuje tzw.

G-CODE, który drukarka odczyta, przyjmie instrukcje i rozpocznie drukowanie.

 

EN

Slicer is a software that allows you to import a model and prepare it for 3D printing.

A very important stage in 3D printing is the proper preparation of the printed model. The most common format for model files is .STL. The printer, however, cannot do anything directly with the file.

It needs to be turned into a set of instructions that the printer can understand - that's what slicers are for.

The OmniSuperSlicer program prepares the so-called

The G-CODE which the printer reads accepts the instructions and starts printing.

OmniSuperSlicer screen
OmniSuperSlicer screen
Copyrights © Omni3D
Create a