Wszystkie artykuły
Kategoria: WIEDZA, 26.05.2021

Projekt BioElectroCathode – biopaliwa dzięki drukarce 3D

BioElectroCathode to innowacyjny projekt, którego celem jest zastosowanie technologii druku 3D do produkcji bioreaktorów elektrochemicznych oraz opracowanie metod do wytwarzania katod niezbędnych w procesie bioelektrosyntezy. Cały proces umożliwia przekształcanie CO2 ze spalin lub nawet powietrza w biogaz, który może być wykorzystywany jako paliwo. Czy technologia druku 3D od Omni3D może przyczynić się do produkcji paliw przyszłości?

Międzynarodowy, polsko-cypryjski zespół naukowców we współpracy z Omni3D pracuje nad technologią, która pomoże rozwiązać trzy główne problemy dzisiejszych systemów energetycznych, związane z magazynowaniem energii, stabilnością sieci i emisją CO2.

Projekt BioElectroCathode, bo o nim mowa ma na celu wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez:

  •  wytwarzanie nowych katod,
  • wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w metan (CH4) lub w etanol.

Projekt BioElectroCathode: na czym polega

W wydrukowanym w 3D bioreaktorze stwarzane są optymalne warunki do rozwoju bakterii, które pobudzane przez niewielki ładunek elektryczny płynący przez katodę, przekształcają CO2 w metan lub w etanol. Wyprodukowany w ten sposób nośnik energii można przechowywać, dystrybuować i wykorzystywać na przykład jako paliwo w pojazdach:

„Oczyszczony biogaz jest wszechstronny i może być zastosowany tak samo jak gaz ziemny, w tym do zasilania pojazdów – informuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. IRENA – International Renewable Energy Agency) w raporcie Biogas for road vehicles: Technology brief”

Druk 3D w produkcji biopaliwa

W ramach realizowanego projektu firma Omni3D drukuje bioreaktory elektrochemiczne na drukarce Factory 2.0 NET. Technologia druku 3D daje nam możliwość wykorzystania nowoczesnych materiałów termoplastycznych oraz możliwość ich łączenia w najbardziej efektywny sposób.
To także ułatwienie procesu projektowego dzięki swobodnemu prototypowaniu i testowaniu kolejnych modeli bioreaktora.

Projekt BioElectroCathode jest realizowany w następującym partnerstwie:

  1. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (Polska)
  2. OMNI3D Sp. z o.o. (Polska)
  3. Cypryjski Uniwersytet Technologiczny (Cypr)
  4. ENERES CPM Ltd (Cypr).

Udostępnij
Poprzedni artykuł
START z drukiem 3D
Powiązane artykuły