Wszystkie artykuły
Kategoria: WIEDZA, 09.11.2020

Obudź kreatywność z drukiem 3D

„Uwolnij swoją kreatywność” – hasło wszędzie obecne i powtarzane, ale czy łatwe do wdrożenia? W przemyśle częściej zwraca się uwagę na to, aby nie popełnić błędów, a to ogranicza wolną wolę i swobodę kreowania. Bezpieczeństwo jest priorytetem w medycynie, utrzymaniu ruchu, w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym. Co stałoby się, gdyby kreatywność i minimalizacja ryzyka mogły iść ze sobą w parze? Co jeśli to właśnie kreatywność zmniejszyłaby ryzyko?

Autor: Tomasz Garniec, Export Manager Omni3D

O przełomach, w części branż słyszymy rzadko, a z wymienionych powyżej, chyba medycyna jest zawsze tematem priorytetowym i najczęściej spotykanym. Zastanówmy się krótko, dlaczego? Moim zdaniem jest to jedna z niewielu dziedzin, która nie kieruje się „zamkniętym środowiskiem”, która wykorzystuje wszystkie metody do zaangażowania możliwie dużej rzeszy ludzi oraz wykorzystuje wszystkie możliwe zdobycze techniki, aby w szybki sposób znaleźć rozwiązanie. Może dlatego medycyna rozwija się szybko i co jakiś czas słyszymy o innowacyjnych rozwiązaniach lub metodach. Zauważyli to też producenci drukarek 3D, a raczej lekarze zauważyli potencjał druku 3D i krótko po wynalezieniu i opracowaniu technologii zaczęła ona coraz bardziej „wchodzić” w medycynę tworząc z niej odrębny segment „świata druku 3D”. Nie twierdzę, że drukarki 3D znacząco przyczyniły się do pojawiania się kolejnych „nowości” – ale medycyna jest przykładem tego, jak skupienie różnorodnej wiedzy i techniki – poparte globalną siecią specjalistów, może w szybki sposób przyspieszyć rozwój i obudzić kreatywność. Teraz druk 3D w medycynie wykorzystywany jest w szerokim spektrum zastosowań – w biodruku, poprzez modele ćwiczeniowe, druk kości, usztywniaczy, protez, ortez, dozowników leków i inne elementy, które ułatwiają indywidualne podejście do zagadnienia. Kreatywność przez duże K!

Kreatywność druku 3D rewolucją w branżach przemysłowych?

Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że zastosowanie tego samego modelu postępowania i adaptacji nowych technologii w innych rejonach życia, mogłoby znacząco przyspieszyć rozwój – a co za tym idzie „przyspieszyć” uwolnienie kreatywności. Koncentrując się przez chwilę na przemyśle ciężkim i odpowiedzi na pytanie czy tak jak w medycynie słyszymy tu o częstych przełomach technologicznych, o pokonywaniu kroków milowych. Możemy w sposób oczywisty odpowiedzieć, że nie! Jasnym jest to, że intencje są inne. Przemysł zawsze musi kierować się chęcią zysku, musi egzystować nie czekając na wsparcie organów czy organizacji zewnętrznych i minimalizować zagrożenia. Z mojego punktu widzenia to właśnie w szeroko pojętym przemyśle, druk 3D może stanowić czynnik przyspieszający i tworzący podwaliny pod innowacyjność. Idąc dalej kreatywne wykorzystanie druku 3D może stanowić znaczący element zmniejszający ryzyko. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy oraz skalę wykorzystania druku 3D mogę z łatwością powiedzieć – czas uruchomić kreatywność! Czas wejść w „świat druku 3D”!! Zapraszam!

Są minimum 2 aspekty pokazujące jak w przemyśle możemy wykorzystać druk 3D:

  • Prototypowanie oraz produkcja nisko wolumenowa jest czymś co w znacznym stopniu jest wykorzystywane, dając możliwość uproszczenia procesów i przyspieszając ścieżki decyzyjne, a co za tym idzie wdrażania nowych lub indywidualizowanie produktów znacznie szybciej niż dotychczas.
  • Serwis – lub też utrzymanie ruchu. To właśnie ten aspekt kreatywnego wykorzystania druku 3D jest jeszcze niedostatecznie poznany i to właśnie tym aspektem chciałby się zająć szerzej. Można się zapytać, dlaczego właśnie tym? Co kreatywnego można zrobić w serwisie? Dlaczego serwis jest jednym z głównych element kluczowym w rozwoju firmy i produktu? Odpowiem w ten sposób- serwis daje wiedzę – tzw. praktyczną, która pozwala na minimalizację – tego co ogranicza kreatywność – czyli daje poczucie bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji. Co może blokować konstruktora przed rozbujaniem swojej kreatywności do poziomu maksymalnego – tylko brak wiedzy lub też błędna wiedza dotycząca realiów, w których dany projekt będzie pracował lub jak będzie wykorzystywany. Nie można przewidzieć przecież wszystkiego. Kto daje taka wiedzę? Wiedze praktyczną użytkownik – wiedzą dotyczącą możliwości i warunków pracy – serwis.

Druk 3D wsparciem działu serwisowego

Idąc dalej serwis jest jednym z punktów które często pomijane są w procesie wdrożenia, a to właśnie tam powstają często rozwiązania, które mogą przyspieszyć postęp. Z kreatywnością działów utrzymania ruchu osobiście spotykałem się często – i prawie zawsze wprowadzone przez nich rozwiązania nie były powszechnie znane. Dając im możliwość wykorzystania druku 3D lub innych „technik” w szerszym aspekcie niż jest to teraz oraz wykorzystując wiedzę, którą mają i też w ten sposób posiądą – możemy w prosty sposób dostarczyć zespołom projektującym zastrzyk niezbędnych informacji, które znacząco zmniejszyłoby poczucie niewiedzy i zminimalizowało obszar, w którym kreatywność ograniczona jest przez poczucie ryzyka.

Przykładem kreatywnego wykorzystania wiedzy serwisowej przy projektowaniu części był prowadzony w naszej firmie wraz z kontrahentem projekt wymiany koła zębatego. W pierwotnej wersji był to element wytworzony z jednolitego metalu, który niszczył się regularnie pod wpływem działania sił  wewnątrz urządzenia  i naprężenia. Dział utrzymania ruchu znając pracę urządzenia oraz zachowanie samego koła, był w stanie szybko zaprojektować koło zębate, którego dwuczłonowa konstrukcja spowodowała zmianę efektywności oddziaływania naprężenia i sił, a przez to finalna część była wykorzystywana dłużej niż pierwotna, znacząco redukując koszty i minimalizując ryzyko przestojów. Genialne, a to tylko początek kreatywności.

Przykład ten w prosty sposób możemy przełożyć i osadzić w realiach każdego aspektu wykorzystania druku 3D w przemyśle. Wiedza, którą dysponował serwis została wykorzystana w zaprojektowaniu i wyprodukowania – tutaj wydrukowaniu – nowej części. Proces decyzyjny został skrócony, proste i klarowne informacje zostały wykorzystane a to wszystko spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa pracy, eliminację przestojów oraz znaczne obniżenie kosztów.

Znaczącym elementem tego projekcie było ujawnienie zdolności kreatywnego myślenia i wykorzystania wiedzy, której źródłem był  dział utrzymania ruchu, a w którym  odkryto i wykorzystano możliwości drukarki 3D. Wykonany element był tylko małą furtką, której uchylenie spowodowało otwarcie się organizacji kontrahenta na możliwości druku 3D. Wręcz można powiedzieć, że pokazanie małej części spowodowało wysyp nowych idei, nowych rozwiązań – a co za tym idzie pomogło w przyspieszeniu procesów wdrożeniowych, polepszyło bezpieczeństwo i  postęp, przekładający się ilości nowych kreatywnych idei.

Ten artykuł nie wyczerpuje tematu – a wręcz chciałbym, aby była początkiem szerszych rozważań na temat kreatywnego wykorzystania druku 3D i tym samym uwolnienia kreatywności. Chciałbym, aby tych kilka słów dało początek większej analizie oraz przyczyniło się do innego spojrzenia na wiedzę, którą dysponujemy i która jest stosunkowo łatwa do zebrania. Poprzez danie poszczególnym działom, osobom, jednostkom w organizacji, w życiu, większej swobody, wzbudzenie większej kreatywności a w późniejszym etapie zebranie powstałej wiedzy i jej kreatywne wykorzystanie w kolejnych etapach. Może to znacząco przyspieszyć postęp każdej jednostki. Druk 3D jest w tym aspekcie nieodzownym elementem, który powinien stanowić podstawę obudzenia kreatywności i też stosunkowo najtańszym sposobem jej stymulacji – tak jak w powyższym przykładzie – wydruk 3D stał się zalążkiem do zrobienia części na nowo i jej polepszeniem. Pozostaje tylko powiedzieć – uwolnij swoją pełną kreatywność – jeśli nie wiesz jak, zacznij od druku 3D.


Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości wykorzystania druku 3D?
Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości przemysłowych drukarek 3D


Kontakt:

LinkedIn: Tomasz Garniec

m. +48 886 618 588

e-mail: tg@omni3d.com

 

Udostępnij
Poprzedni artykuł
Druk 3D w medycynie – rewolucja medycyny 3D?
Powiązane artykuły